Een initiatief waar wonen, welzijn en dagbesteding samenkomen

Onbeperkt leven
met een beperking

meer informatie

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt. We horen graag van je!

onbeperkt leven met een beperking

Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis is een initiatief van drie ouderparen met jongvolwassen kinderen met een meervoudige beperking.
Het betreft een initiatief waar wonen, welzijn en dagbesteding samenkomen.
Ondanks dat het voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend en haalbaar is om zelfstandig te wonen, is ons streven hen een huis te bieden waar ze zich Gwoon Thuis voelen.

Een huis waar ze oud kunnen worden, gezien worden en zichzelf kunnen zijn ook als wij ouders er niet meer zijn.

Wil je meer weten? stel je vragen via info@gwoononbeperktthuis.nl

wonen

Doel is een thuis voor 24 bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking met een wlz vallend onder VG 4 t/m VG 8. In het huis zullen drie heterogene groepen worden gevormd van acht bewoners,  ieder met een eigen woonkamer en eigen ruimte voor dagbesteding.

Daarnaast heeft iedere bewoner een eigen woonunit met eenvoudig keukenblok en aangepaste badkamer.

Bewoners betalen de huur vanuit hun Wajong-uitkering en komen in aanmerking voor huursubsidie of een woontoeslag.

Het huis wordt voorzien van een plafondlift en wordt duurzaam gebouwd.

De buitenruimte om het huis heen is belangrijk voor het buitengevoel en welbevinden.

Omdat deel uitmaken van de maatschappij minder vanzelfsprekend is voor onze doelgroep, vinden we een huis in de wijk, in nabijheid van winkels en sociale contacten een must, zodat er bewustwording en verbinding ontstaat.

Wil je meer weten? stel je vragen via info@gwoononbeperktthuis.nl

leven en dagbesteding

Omdat de bewoners veel zorg en begeleiding nodig hebben, is de valkuil dat bewoners ieder afzonderlijk op een eiland leven.

Het wij-gevoel, sámen leven, sámen werken, vinden we belangrijk. Hoe klein ook, iedereen kan een bijdrage leveren in het huis, in huishouden of activiteit.

Voor de dagbesteding is ons doel dat er iets geleerd wordt conform de belangstelling en mogelijkheden van de bewoners. Zij zullen dit werk samen met hun begeleiders verrichten. En al doet een begeleider 90 % en de bewoner 10 %: samen behalen zij het resultaat! Deze aanpak stelt de bewoners in staat zich te ontwikkelen en een succeservaring te hebben. Daar willen we graag de omgeving/wijk bij betrekken. Hoe we hier invulling aan kunnen geven zullen we nog moeten onderzoeken. Wij vinden het belangrijk dat onze faciliteiten ook worden opengesteld voor anderen binnen de gemeenschap.

Wil je meer weten? stel je vragen via info@gwoononbeperktthuis.nl

zorg

PROFIEL ZORGAANBIEDER

De zorg zal geboden worden door een zorgverlener met een actieve houding, waarbij gedacht wordt in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. Zorgverlener verricht niet alleen zorgtaken maar stimuleert de bewoners om mee te doen in het dagelijks leven.

Gedacht kan worden aan helpen koken, huishoudelijke taken, verbouwen van groente, helpen met boodschappen doen ed.

De zorgverlener beslist niet vóór de bewoners, maar mét hen. Dat betekent niet denken vanuit profielen en hokjes maar vanuit de unieke mens die iedere bewoner is.

Hierin maakt de zorgverlener gebruik van de Triple C methode. Deze  methodiek staat voor: coach, client,  competentie. Triple C gaat ervan uit dat het gedrag van mensen samenhangt met de omstandigheden waarin zij leven.

Verbinding tussen de bewoners is belangrijk. Waar mogelijk zal samenwerken en gezamenlijk ervaringen opdoen worden gestimuleerd, zoals wandelen, muziek maken en gezamenlijke uitjes.

Het uitgangspunt voor de inkoop van de zorg zal zijn 7 begeleiders op 24 bewoners, wat inhoudt dat er 2 begeleiders zijn bij iedere groep van 8 bewoners. Een derde begeleider is dan achterwacht en zal bij alle groepen ingezet kunnen worden.

Wil je meer weten? stel je vragen via info@gwoononbeperktthuis.nl

"Grote dank aan de oprichters dat ze er voor me zijn. Zij geven me het gevoel dat ik deel uitmaak van de gemeenschap en vertrouwen te krijgen in mezelf en waartoe ik in staat ben."
- Mark J. -