Het initiatief

Hoe zien wij het

meer informatie

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt. We horen graag van je!

visie

Doordat wonen en zorg bij stichting Gwoon Onbeperkt Thuis uit twee verschillende bronnen worden gefinancierd, is de regie van bewoners en hun netwerk blijvend gewaarborgd. Namelijk:

De bewoners hebben allen een PGB (Persoons Gebonden Budget) vallend onder de Wlz (Wet Langdurige Zorg, wat staat voor 24- uurs zorg/toezicht) in de pakketten VG4 tot en met VG8. De zorgkosten worden derhalve hieruit betaald. De woonkosten worden gefinancierd vanuit de Wajong-uitkering van de bewoners.

Voor de ouders/vertegenwoordigers is solidariteit in de uitvoering van zorg een belangrijke leidraad. Daarbij wordt niet gekeken/bijgehouden hoeveel extra uren zorg een bewoner met een hoger budget heeft, – of minder uren voor een bewoner met een lager budget -, maar is zorg naar behoefte het centrale vertrekpunt.

Uitgangspunt is dat de bewoners van stichting Gwoon Onbeperkt Thuis veilig en met plezier hun hele leven in het huis kunnen blijven wonen.

Kernwaarde persoonlijke ontwikkeling en welbevinden

Bewoners kunnen er vanuit gaan dat ieders unieke talenten en mogelijkheden voorop staan, dat geldt voor zowel wonen en samenleven als voor de dagbesteding. Door een open houding respecteert een ieder in huis elkaar onderlinge verschillen. Onder een ieder wordt verstaan: bewoners, begeleiders, bestuur, vrijwilligers en familie en verwanten, zodat een ieder zich thuis en gezien voelt.

De zorgaanbieder heeft als taak een harmonische en uitdagende omgeving te bieden waar zowel bewoners als begeleiders zich thuis voelen. Daarin ligt ook een rol voor ouders/verzorgers. Zij kunnen een bijdrage leveren om het huis een succes te laten zijn door binnen hun mogelijkheden praktische steun te bieden, bijvoorbeeld door er mede voor te zorgen dat het gebouw, de voorzieningen en tuin in goede staat blijven of door zich in te zetten bij activiteiten en uitjes. 

Kernwaarde Veiligheid

Voor stichting Gwoon Onbeperkt Thuis is veiligheid:  werken met een overzichtelijk aantal bewoners én begeleiders een centraal vertrekpunt. In zo’n kleinschalige setting is er meer tijd voor elkaar, en kunnen bewoners, begeleiders, familie, vrienden, collega’s en mensen uit de buurt met compassie en op stimulerende wijze met elkaar omgaan. De kleinschaligheid biedt korte en heldere (overleg)structuren en een veilige ruimte, waarin plek is voor diversiteit en het omgaan met verschillen.

Bewoners voelen zich in deze kleinschalige setting veilig en werkelijk gezien. Ze kunnen gewoon zichzelf zijn.

Ouders/vertegenwoordigers kunnen de zorg voor hun kind met een veilig en vertrouwd gevoel overgeven aan de begeleiding.

Van de zorgaanbieder wordt een open aanpak verwacht. Niet zozeer denkend vanuit protocollen maar meer vanuit de bewoner als uniek individu. Met dat als uitgangspunt biedt de zorgverlener professionele, liefdevolle begeleiding met compassie voor de bewoners. Er wordt gewerkt vanuit een heldere, structuur, met continuïteit in de begeleiding.

Kernwaarde verbinding en vertrouwen

Doordat er vanuit een kleinschalige setting wordt gewerkt, waarin betrokkenen elkaar goed kennen, ontstaat er een grote mate van betrokkenheid en een open manier van communiceren waarin verbinding en vertrouwen centraal staan.

Bewoners kunnen er zo op vertrouwen dat de begeleiders weten wat hun behoeften zijn qua wonen, dagbesteding en vrije tijd en daarnaar zullen handelen.

Ouders/vertegenwoordigers denken mee over het groepsbelang, naast de belangen en zorg voor hun eigen zoon/dochter. Er is bij het gehele team van zowel ouders als zorgverleners zowel oog voor de verschillende individuele behoeften, als voor het groepsbelang. Belangen worden hierin zorgvuldig afgewogen, er wordt open met elkaar over gecommuniceerd.

Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis zal zich inzetten om verbinding met de wijk en de gemeenschap van Kaag en Braassem aan te gaan, zodat er over en weer voordeel ontstaat. Bijvoorbeeld vrijwilligers of plekken voor dagbesteding tegenover het bieden van ruimte binnen ons huis of het leveren van diensten. De gemeenschap binnen Kaag en Braassem komt door dit kleinschalige initiatief in aanraking met een groep mensen met een beperking binnen de lokale gemeenschap. Juist omdat de groep overzichtelijk is, biedt dit kansen voor nieuwe en verdiepende contacten en worden onzekerheden over mensen die anders zijn weggenomen.

Wil je meer weten? stel je vragen via info@gwoononbeperktthuis.nl

"Grote dank aan het onafhankelijke team dat ze er voor me zijn. Je gaf me het gevoel dat ik deel uitmaak van de gemeenschap en hielp me vertrouwen te krijgen in mezelf en waartoe ik in staat ben."
- Mark J. -