Doe een gift om ‘gwoon onbeperkt thuis’ te steunen

Help ons naar
een onbeperkt thuis

We zullen elke euro die u geeft laten tellen en ervoor zorgen dat uw steun de juiste doelen bereikt!

Wat kunnen we met uw donatie doen

€ 25,- Gift

promotie materiaal

Om ons initiatief te promoten hebben we folders, flyers en brochures nodig.

€ 50,- Gift

Sociale evenementen

Acties organiseren om grote sponsoring op te halen.

€ 75,- Gift

Ondersteunende taken

Met uw giften kunnen we ondersteunende taken uit laten voeren. Bijvoorbeeld juridische ondersteuning

€ 150,- Gift

Bewustwording verhogen

De stichting zo veel mogelijk “zichtbaar” maken onder de bewoners is heel belangrijk. 

€ 100,- Gift

Start kapitaal

Voor de eerste opstartfase is veel geld nodig.

Donaties

Als u een donatie wilt doen, scan dan de qr-code met uw mobiel of klik op de qr-code. U komt dan in een betaal omgeving vanwaar de donatie uitgevoerd kan worden.

U kunt uw gift ook overmaken naar
NL41 RABO 0343 953 072
t.n.v. Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis

Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis heeft een ANBI status. Dat maakt dat u gift volgens de ANBI regels aftrekbaar is van de belasting

Donaties in natura

We waarderen alle soorten steun en donaties

Wilt u ons op een andere manier helpen door bijvoorbeeld als kookvrijwilliger af en toe te koken voor onze bewoners? Dat kan natuurlijk ook. 

Voor meer informatie over donaties in natura kunt u contact met ons opnemen via info@gwoononbeperktthuis.nl

“Veel dank aan het team van gwoon onbeperkt thuis. Ze gaan me helpen om mij thuis te voelen. En een onbeperkt leven te leiden.”