Een initiatief waar wonen, welzijn en dagbesteding samenkomen

Ouderinitiatief
Kaag en Braassem

meer informatie

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt. We horen graag van je!

Ouderinitiatief Kaag en Braassem

Een kleinschalige woonlocatie met dagbesteding voor 24 jongvolwassen met een verstandelijke beperking en/of meervoudige beperking.

inleiding

Als ouder van een kind dat 24-uurs zorg nodig heeft, weet je dat er een moment komt dat je je kind niet langer thuis kunt verzorgen.

Je kind, dat qua zorg volledig afhankelijk is, in vertrouwen loslaten is een heel proces. De wetenschap dat je kind gehoord, gezien en begrepen wordt is daarbij van wezenlijk belang.

Ons ouderinitiatief is erop gericht om als ouder betrokken te blijven en inspraak te houden in het leven van je kind, ook als het niet meer thuis woont. Een levensbestendige en beschermde plek, ook als je er als ouder zelf niet meer bent. Ook onze kinderen hebben net als ieder ander mens recht op een plek in de samenleving.

Een fijn thuis.

(foto is van een reeds bestaand initiatief)

Doelgroep

Een woonplek voor 24 jongvolwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking,  waarbij er drie groepen van 8 bewoners worden gevormd. De groepen zijn heterogeen van samenstelling, zowel qua geslacht als qua functioneringsniveau.

Projectbeschrijving

achtergrond project

Wij hebben de visie dat mensen met (ernstige) beperkingen, evenals elk ander mens, recht hebben op een plek in de samenleving. In de zorg voor mensen met een beperkingen wordt helaas nog te veel gedacht in denken in doelgroep in plaats van in denken vanuit individu. Ook mensen met beperkingen hebben unieke verlangens en wensen zoals een ieder die heeft. Juist de persoonlijke voorkeuren en wensen leiden tot een gevoel van welzijn. Welzijn is meer dan (goed) verzorgd te worden.

Wat wij voor ogen hebben is een woonplek met dagactiviteiten waarbij de bewoners werkelijk gezien worden en er ruimte is voor persoonlijke voorkeuren. Een andere reden voor ons initiatief is dat de reguliere zorginstellingen erg groot van opzet zijn. Mensen met beperkingen leven vaak apart van de gemeenschap, waar wij graag willen dat ze er onderdeel van uitmaken.

doelstelling

Het initiatief betreft een woon- en werklocatie waar een heterogene groep jongvolwassenen met uiteenlopende beperkingen een bijdrage kunnen leveren binnen de gemeenschap.

Op de locatie wordt dagbesteding geboden conform de wensen en mogelijkheden van de bewoners.

Het wordt een multifunctioneel project waar wonen, begeleiding, verzorging, behandeling en sociaal maatschappelijk meedoen op een duurzame wijze bij elkaar komen.

Doelstellingen:

 • Goede zorg met randvoorwaarden begeleidingsstijl volgensTriple C methodiek ingevuld.
 • Het bewonen van een eigen ‘huis’.
 • Voldoen aan de behoefte aan zinvolle dagbesteding
 • Bewonersparticipatie en ouder- en familieparticipatie.
 • Functionele bouw voor ernstig meervoudig beperkte bewoners.
 • Duurzaamheid qua wonen (voor altijd).
 • Duurzaamheid qua bouw (energie en milieu).
 • Aansluiting bij de gemeenschap; betrokken netwerk van bedrijven, vrijwilligers, publieke en semipublieke organisaties.

woning en bouw

Een levensbestendig, veilig en gezellig huis. We vinden het belangrijk dat de bewoners naar buiten kunnen, een locatie met tuin en groen heeft de absolute voorkeur, evenals winkels en horeca op loopafstand.

Tijdens de bouw en inrichting wordt er rekening gehouden met de speciale hulpvraag van de bewoners. Zoals een tilsysteem, brede deuren, aangepast sanitair ed. Opzet zal grofweg zo zijn dat er 3 woonkamers komen, ieder voor 8 bewoners. Enkele kamers voorzien van tilmogelijkheid voor de bewoners die dat nodig hebben.

Iedere bewoner huurt een eigen studio met eenvoudig keukenblok en natte cel van totaal 35-40 m2.

Voor de dagbesteding zullen er aparte ruimtes gecreëerd worden.

Hier een globaal idee van wat we voor ogen hebben:

(plattegrond is van een bestaand initiatief)

zorg

profiel zorgaanbieder

De zorg zal geboden worden door een zorgverlener met een actieve houding, waarbij gedacht wordt in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. Zorgverlener verricht niet alleen zorgtaken maar stimuleert de bewoners om mee te doen in het dagelijks leven.

Gedacht kan worden aan helpen koken, huishoudelijke taken, verbouwen van groente, helpen met boodschappen doen ed.

De zorgverlener zorgt voor omstandigheden waarin mensen kunnen aangeven wat zij willen.

Zij beslissen niet vóór cliënten, maar met hen. Zij leren een cliënt kennen om antwoord te kunnen geven op zijn of haar vraag.

Samen met de cliënt bepalen zij wát ze gaan doen en hoe zij het gaan doen. 

Hierin maken ze gebruik van de Triple C methode. Deze  methodiek staat voor: coach, client,  competentie. Triple C gaat ervan uit dat het gedrag van mensen samenhangt met de omstandigheden waarin zij leven.

Verbinding tussen de bewoners is belangrijk. Waar mogelijk zal samenwerken en gezamenlijk ervaringen opdoen worden gestimuleerd, zoals wandelen, muziek maken en gezamenlijke uitjes.

Het uitgangspunt voor de inkoop van de zorg zal zijn 7 begeleiders op 24 bewoners, wat inhoudt dat er 2 begeleiders zijn bij iedere groep van 8 bewoners. Een derde begeleider is dan achterwacht en zal bij alle groepen ingezet kunnen worden.

Financiën

Bewoners betalen huur vanuit hun Wajong-uitkering. Het uitgangspunt is onder de huurgrens te blijven.

Zorg, begeleiding en dagbesteding worden gefinancierd uit de zorgindicaties van de bewoners.

Dagactiviteiten/werk in en met de gemeenschap

Vanwege het feit dat de doelgroep allen 24-uurs zorg nodig hebben (vallend onder de Wlz: Wet langdurige zorg, gefinancierd vanuit het Rijk) en ZZP (zorgzwaartepakket) indicaties hebben tussen de 5 t/m 8, ligt werken in loondienst voor de meesten niet binnen de verwachting. Daarom zal de stichting onder leiding van een professionele zorgaanbieder inzetten op het creëren van eigen dagactiviteiten. Maar het doel is wel dat er iets geleerd wordt conform belangstelling en mogelijkheden van de bewoners. Zij zullen dit werk samen met hun begeleiders verrichten.

Als een begeleider 90 % doet en een bewoner 10 % behalen zij samen het resultaat! Deze aanpak stelt de bewoner in staat zich te ontwikkelen en een succeservaring te hebben. Het doel is dagactiviteiten te realiseren, waar de omgeving bij wordt betrokken. Hoe we hier invulling aan kunnen geven zullen we nog moeten onderzoeken.

Wij vinden het belangrijk dat onze faciliteiten ook worden opengesteld voor anderen binnen de gemeenschap.

Waarom scheiden van wonen en zorg

Om aan onze doelstellingen te voldoen, moeten zorg en wonen in onze visie gescheiden zijn. Dit is niet het geval wanneer de zorginstelling van de woningbouwvereniging huurt (in zo’n geval wordt weer een – kleinschalige- instelling gecreëerd). Juist vanwege de betrokkenheid van ouders wordt er gewerkt aan bewustwording en is er veel meer mogelijk om een daadwerkelijke integratie tot stand te brengen en duurzaamheid te bevorderen.

Bij ons ouderinitiatief gaan de zorggelden via de budgethouders (bewoners) naar de zorgaanbieder en de huur via de bewoners – in ons geval via de Stichting – naar de woningbouwvereniging of vastgoedondernemer.

Nadelen van een zorginstelling:

 • Daardoor is er minder kans op regie door cliënten/ouders:
 • Minder zicht op hoe het geld wordt besteed (wonen en zorg zijn één)
 • Minder mogelijkheden voor maatwerk
 • Protocollen zorgverlener zijn bepalend voor kwaliteit

Voordelen van eigen regie:

 • Mocht de zorg niet naar wens zijn, dan kan een ouderinitiatief naar een concurrerende zorgaanbieder gaan.
 • Het recht op een eigen woning is niet afhankelijk van de zorgaanbieder.
 • Beïnvloeding van kwaliteit via maatwerk (collectieve en specifieke zorg, zoals sociaal-emotionele ondersteuning)
 • Door onderhandelen over prijs – vooral het deel overheadkosten – kunnen we financiële ruimte creëren om tegemoet te komen aan de individuele zorgbehoeften van de jongeren.
 • Betrokkenheid en meer dialoog heeft meerwaarde voor de kwaliteit.

Organisatie

Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis

De stichting is  op 9 december 2022 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister met
KVK – nummer 88454398

Bestuur:

Richard Hogenboom – Voorzitter
HP vd Poellaan 41
2375 XD Rijpwetering
06-10474959
richard@gwoononbeperktthuis.nl

Tom Hillebrand – Penningmeester
Veenderveld 11
2371 TS Roelofarendsveen
0653146156
tom@gwoononbeperktthuis.nl

Anne van Zwieten – Secretaris
Munnikkenpark 11
2351 CL Leiderdorp
0655831967
anne@gwoononbeperktthuis.nl

Dit bestuur zal voorlopig de kar trekken. Na realisatie van ons project zal het dagelijks bestuur bij voorkeur bestaan uit betrokken buitenstaanders en één of twee ouders. Bestuursleden doen dit onbezoldigd.

Ouders die zich door inschrijving van hun kind aansluiten bij ons project zijn belangrijk om het tot een succes te maken.

Er zullen bij het vorderen van het project werkgroepen worden gevormd uit de ouders voor zaken als:

 • lobby Gemeente
 • netwerk opbouwen
 • fondsenwerving en sponsoring
 • bouw
 • inrichting
 • Pr en website
 • Financiën

Stichting/bestuur zal maandelijks vergaderen. Ieder kwartaal zal er met ouders en zorgverlener worden geëvalueerd hoe de zaken gaan.

Als de locatie van ons project vaststaat zullen we in een vroeg stadium bewoners en wijk betrekken bij onze plannen.

Wil je meer weten? stel je vragen via info@gwoononbeperktthuis.nl

"Grote dank aan het onafhankelijke team dat ze er voor me zijn. Je gaf me het gevoel dat ik deel uitmaak van de gemeenschap en hielp me vertrouwen te krijgen in mezelf en waartoe ik in staat ben."
- Mark J. -